01

«Український молодіжний рух»

громадська організація

Самостійна молодіжна організація, що здійснює свою діяльність відповідно до Констітуції, чинного законодавства України та власного Статуту. Цілями УМР є створення умов для всебічного розвитку молоді, розкриття її творчого потенціалу, захист прав та інтересів молодої людини, сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства, заснованого на патріотичних і духовно-моральних цінностях українського народу, розвитку дружби і співробітництва молодих людей̆ всіх національностей̆ і народій як усередині країни, так і за кордоном.

ЧЛЕНСТВО В УМР

Членом УМР може бути будь-який громадянин України, особа без громадянства, а також іноземні громадяни, які постійно проживають в Україні, у віці, як правило, від 14 до 35 років.

Приєднатись

34868-O043WB22